Regjeringens medlemmer

Erna Solbergs regjering har nå medlemmer fra partiene Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF).

Regjeringens historie
Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den var utgått av partiene Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 gikk også Venstre (V) inn i regjeringen. 22. januar 2019 gikk Kristelig Folkeparti (KrF) inn i regjeringen. 24. januar 2020 gikk FrP ut av regjeringen.

I tillegg til statsministeren er det 19 ministre i regjeringen.