Åshild Mathisen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Hareide, Knut Arild

Miljøverndepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005