Dag-Inge Ulstein

Nåværende rolle:

Utviklingsminister

UtenriksdepartementetErna Solbergs regjering

22.01.2019–