Eva-Charlotte Stenset

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

22.02.2005–17.10.2005