Erlend Kjærnsrød

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver

for statsråd Bollestad, Olaug Vervik

Landbruks- og matdepartementetErna Solbergs regjering

22.01.2019–