Grunde Kreken Almeland

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Melby, Guri

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

05.10.2020–

Tidligere roller:

Statssekretær (V)

for statsråd Nybø, Iselin

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

14.03.2020–05.10.2020

Statssekretær (V)

for statsråd Melby, Guri

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

13.03.2020–05.10.2020

Statssekretær (V)

for statsråd Grande, Trine Skei

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

24.01.2020–13.03.2020