Hilde Elise Lytomt Harwiss

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (permisjon) (V)

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

30.06.2003–30.09.2003

Politisk rådgiver (vikar) (V)

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.12.2002–30.06.2003