Inger Koppernæs

Tidligere roller:

Samferdselsminister (H)

Samferdselsdepartementet - Kåre Willochs regjering

14.10.1981–08.06.1983