Jorhill Andreassen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Ludvigsen, Svein

Fiskeri- og kystdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Ludvigsen, Svein

Fiskeridepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

31.10.2001–01.10.2004