Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 80551-80560 av 87482 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 20.08.01

  29.01.2002 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Rundskriv R-2/2002 Overføring av ubrukte bevilgninger til 2002

  29.01.2002 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukte bevilgninger til 2002 Rundskriv R-2/2002 finner du her i PDF-format

 • Delegasjonsmyndighet til Sosial- og helsedirektoratet

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  SAK: DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL SOSIAL- OG HELSEDIREKTORATET Det vises til kgl. res. 21. desember 2001 om opprettelse av Sosial- og helsedirektoratet, jf. vedlegg. Det vises også til lov 21. desember 2001 om endringer i smittevernloven og i enkelte

 • Kongelig res. om fornyelse

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongelig resolusjon: Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning 1.1.1.1.1 1.Saksframstilling Fornyelse av den sentrale sosial- og helseforvaltning er omtalt i flere proposisjoner som

 • Kongelig res. om delegering av kongens myndighet

  29.01.2002 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Kongelig resolusjon: Delegasjon av kongens myndighet på Sosial- og helsedepartementets område til Helsedepartementet og til Sosialdepartementet som følge av fornyelsen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen og delingen av Sosial- og

 • Integrated care

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Integrated care This document is in a PDF-format. You can download Adobe Acrobat Reader free of charge. Integrated care Guidelines for the action required and the assignment of administrative responsibilities in the aftermath of

 • Roller og oppgaver etter ulykker og katastrofer

  28.01.2002 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Ulykker og katastrofer - menneskelige lidelser og massive ødeleggelser som inntreffer brått og ryster oss alle - enten vi opplever dem direkte eller gjennom mediene. De som rammes av ulykker og katastrofer får ofte endret sitt livsløp, og de må

 • § 4 - Spørsmål om hjemmel for kontroll med eiermessige endringer innen oppdrettsnæringen

  28.01.2002 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1998/02828 E TO/AS/JGS Dato: 28.01.2002 Spørsmål om hjemmel for kontroll med eiermessige endringer innen oppdrettsnæringen Vi viser til brev 10 mars 1998 med spørsmål om hvor langt ned i de underliggende forhold lov 14 juni 1985 nr

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Fiskeoppdrettsloven

 • § 1 - Energiverk organisert som aksjeselskap - innsyn etter offentlighetsloven

  28.01.2002 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1998/2490 E TMe/ESi Dato: 28.01.2002 Energiverk organisert som aksjeselskap - innsyn etter offentlighetsloven 1 Vi viser til brev 2 mars 1998, der Fylkesmannen i Vestfold ber Justisdepartementet vurdere om Sandefjordregionen

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Offentlighetsloven

 • Rundskriv F-003-02 Tillegg nr.1

  Overtidstabeller for redusert timesats - 80% (t 2) i grunn- og videregående skoler

  26.01.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-03-02 Tillegg nr.1 Saksnr. 01/6012 22.01.2002 Statens utdanningskontorer kommunene kommunerevisjonene Fylkeskommunene Fylkesrevisjonene Grunnskoler og videregående skoler Private grunn- og videregående skoler Statlige grunn- og