Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 81111-81120 av 81383 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ekspedisjonssjef Fredrik Bøckman Finstad

  Personer i administrasjon Justis- og beredskapsdepartementet
  Fredrik Bøckman Finstad

  Sivilavdelingen

  E-post: [email protected]

 • Statssekretær Tom Staahle (Frp)

  Personer i politisk ledelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Tom Staahle

  Tom Staahle ble utnevnt til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 29. november 2019.

  Tiltrådte: 29.11.2019

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 68 05

 • Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

  Personer i administrasjon Finansdepartementet
  Ekspedisjonssjef Geir Åvitsland

  Finansmarkedsavdelingen

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 45 53

  Mobil: 480 99 683

 • Revidert nasjonalbudsjett 2018

  Listeside regjeringen.no

  15. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget

 • Ny trafikkforsikringsavgift fra 1. januar 2018

  Landingsside Finansdepartementet

  Årsavgiften ble fra 1. januar 2018 lagt om til en trafikkforsikringsavgift og blir fakturert via bilforsikringen. Den nye avgiften følger forsikringsavtalen på kjøretøyet. Omleggingen forenkler og gir bileiere større fleksibilitet.

 • Det digitale indre marked

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («

 • Nasjonal helse- og sykehusplan

  Landingsside Helse- og omsorgsdepartementet

  Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene. Vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men

 • Karantene

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Karantenelovens formål er å bidra til å sikre tilliten til forvaltningen og tilliten til det politiske systemet. Loven gir regler om karantene og saksforbud når politikere i et departement samt embetsmenn og statsansatte i statsforvaltningen tiltrer

 • Attraktive nordiske byer og byregioner

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Under den norske formannskapsperioden for Nordisk ministerråd i 2017 var "Norden i omstilling" et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv

 • Søk i EØS-notatene

  EØS-notatbasen EØS-notatbasen

  EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Les mer om EØS-notatbasen

Til toppen