Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 81251-81260 av 86294 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vedlegg 1 Utdanning i vern og bevaring av eldre bygninger

  15.03.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 1 TEMAER FOR OPPLÆRINGETTER SVENNEBREV. EN BESKRIVELSE AV FELLES GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV LÆREPLANER INNEN BYGNINGSBEVARING I DE ULIKE FAG FAG MED FULL OPPLÆRING MURER TØMRER MALER / BYGGTAPETSERER STEINHUGGER SMED KOBBER – OG

 • Vedlegg 2 til utdanning i vern og bevaring av eldre bygninger

  Notat vedrørende rettsteori i tømrerfaget Frank Berg 28.09.99

  15.03.2000 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg 2 Notat vedrørende restteori i tømrerfaget. Frank Berg. 28.09.99. Forhistorie og innføring av R94. Før R94 ble innført hadde læreplaner for tømrerfaget fått en grundig gjennomgang og opprustning i det vi nå vurderer; rehabilitering/

 • Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1928 SA KjL/KR 15.3.2000 Skattemessig behandling av utenlandstillegg – høring Finansdepartementet nedsatte i juni 1997 en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle vurdere reglene for skattlegging av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 15.03.2000

  15.03.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • §§ 22 og 97 - Kunngjøring av embete som domstolleder - forbehold om endringer i domstolsstrukturen

  14.03.2000 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 00/1416 KJR/LST/CER Dato: 14.03.2000 Kunngjøring av embete som domstolleder - forbehold om endringer i domstolsstrukturen Lovavdelingen viser til notat fra Domstolavdelingen 22. februar 2000 der det blir bedt om en vurdering av

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

 • Svalbard - Næringsområde, turisme, Longyearbyen (naturvern)

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Avgjørelse i innsigelsessak, 13.03.2000 Svalbard – Næringsområde, turisme, Longyearbyen Innsigelse til arealplan for Longyearbyen Vi viser til Sysselmannens ekspedisjon hit datert 15.09.1999. Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse

 • Rundskriv F-022-00

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 til Opplæringslova - Krav til de felles allmenne fagene i de yrkesfaglige studieretningene

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-022-00 1.1.1.1 Saksnr. 99/6534 1.1.1.2 13.03.2000 1.1.2 Akademikernes Fellesorganisasjon Arbeidsdirektoratet Den norske lægeforening Den norske tannlegeforening Departementene De private videregående skolene De statlige

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Oppsummeringsbrev 13.03.2000 (f)

  13.03.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 13.03.00 Fra fylkesmannen i Vest-Agder v/ Atle Aluwini Hvordan inntektsføre mottatte avdrag/renter på lån som er avskrevet samt tapsførte

 • Rundskriv F-022-00 Vedlegg

  Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova

  13.03.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Vedlegg til rundskriv F-022-00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 2 Endringer i foskrift 28. Juni 1999 nr. 722 til Opplæringslova I. 2.1.1 Forskriftens § 4-21 skal lyde (endringene er kursivert): Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig