Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 81301-81310 av 86020 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Spørsmål om offentlighetsloven §1 tredje ledd og forlik

  07.10.1999 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1999/11592 E TME/EHV Dato: 07.10.1999 Spørsmål om offentlighetsloven 1 tredje ledd og forlik Vi viser til brev 13 juli 1999. Dette ble besvart av Justisdepartementet 1. juni 1999. Landbruksdepartementet har per telefon bedt om

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Offentlighetsloven

 • Med tradisjon mot framtida

  En analyse av resultatene fra fag- og svenneprøver i 1998

  06.10.1999 Rapport Kunnskapsdepartementet

 • Rundskriv H-29/99

  Hovedprinsippene i norsk samepolitikk

  04.10.1999 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Det skal bli enklere å starte og drive bedrift i Norge

  04.10.1999 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringens handlingsplan for små bedrifter Det skal bli enklere å starte og drive bedrift i Norge Status per 4. oktober 1999 Innhold Innledning 3 Vi reduserer skjemaveldet 4 Kompetanse, teknologi og FoU skal

 • 7 Kapitaltilførsel til nyskapningsprosjekter

  04.10.1999 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  7 Kapitaltilførsel til nyskapningsprosjekter 7.1.1 Vi vil styrke de regionale såkornfondenes virksomhet gjennom å tilføre hvert fond 40 mill. kroner i ansvarlig lån og 10 mill. kroner i tapsfond. Fondene får etter dette en kapitalbase på 100 mill.

 • 6 Tilgjengelig og brukertilpasset offentlig...

  04.10.1999 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  6 Tilgjengelig og brukertilpasset offentlig informasjon 6.1.1 Vi vil at Narviktelefonene fortsatt skal være en enhetlig inngang til næringslivsinformasjon og i stand til å betjene små bedrifter og nyetablerere på en god måte. Ansvar: Nærings- og

 • 8 Skatte- og avgiftsreglene...

  04.10.1999 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  8 Skatte- og avgiftsreglene skal bedre tilpasses små bedrifter 8.1 Gunstigere skattemessig behandling av opsjoner og aksjer til ansatte 8.1.1 Opsjoner på kjøp av aksjer eller grunnfondsbevis i arbeidsforhold med en anslått verdi inntil 300 000

 • 10 Holdningsskapende...

  04.10.1999 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  10 Holdningsskapende arbeid 10.1 Holdningsskapende arbeid i offentlig forvaltning 10.1.1 Vi vil foreta en kartlegging av forbedringsmuligheter innenfor offentlig tjenesteyting basert på tilbakemeldinger fra etablerere og næringsdrivende. Ansvar:

 • St.prp. nr. 1 (1999-2000) -

  04.10.1999 Proposisjon Utenriksdepartementet

  For budsjetterminen 2000 Utgiftskapitler: 0100-0197 Inntektskapitler: 3100-3157 Tilråding fra Utenriksdepartementet av 17. september 1999, godkjent i statsråd samme dag. Dokumentet i PDF format (1,2Mb)

 • St.prp. nr. 1 (1999-2000): Folketrygden -

  04.10.1999 Proposisjon Finansdepartementet

  St prp nr 1 (1999-2000) FOR BUDSJETTERMINEN 2000 Folketrygden Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Sosial- og helsedepartementet