Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold knyttet til koronasituasjonen, kan du avgrense søket med å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen nedenfor.

Viser 82511-82520 av 82616 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statssekretær Hilde Barstad (H)

  Personer i politisk ledelse Justis- og beredskapsdepartementet
  Hilde Barstad

  Hilde Barstad er statssekretær for justis- og beredskapsministeren.

  Tiltrådte: 07.02.2020

  E-post: [email protected]

 • Jobbe i NFD

  Landingsside Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer

 • Saksgang: EU-direktiv 2012/34/EU

  Sak Samferdselsdepartementet

  Saksgang for gjennomføringen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde i norsk rett.

 • Konkurransepolitikk

  Tema Nærings- og fiskeridepartementet

  Konkurranse bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser, holder kostnadene nede, og fremmer innovasjon. Regjeringen vil i størst mulig grad legge til rette for et fritt og uavhengig næringsliv uten særbehandling eller konkurransehindrende

 • Ekspedisjonssjef Amund Holmsen

  Personer i administrasjon Finansdepartementet

  Økonomiavdelingen

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 45 00

  Mobil: 991 60 521

 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker / Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

  Ekstern virksomhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Gjenopptakelseskommisjonen) er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt skal få ny behandling av sin sak ved en annen domstol.

  Nettside: https://www.gjenopptakelse.no/

 • Regjeringskvartalet

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringskvartalet har vært i statens eie i mer enn 200 år. Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Arbeidet med å gjenreise regjeringskvartalet er godt i gang.

 • Om Justis- og beredskapsdepartementet

  Organisasjonskart Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet ledes av justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

 • Domstolkommisjonens første delutredning: NOU 2019:17 Domstolstruktur

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget leverte sin innstilling 1. oktober 2019. Andre delutredning, om domstolenes uavhengighet,  kommer innen 11. august 2020.

 • Innsigelsessaker

  Listeside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her finner du avgjørelser i innsigelsessaker og egengodkjente planer som departementet har tatt opp til behandling av eget tiltak og om statlig plan. 

Til toppen