Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 91121-91130 av 91653 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bilder av statssekretær Kristin Holm Jensen

  Bildearkiv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Her finner du fotografier av statssekretær Kristin Holm Jensen som kan brukes fritt. Fotograf/byrå skal krediteres.

 • Stabsdirektør Eva Strømsnes

  Personer i administrasjon Arbeids- og sosialdepartementet

  Eva Strømsnes er stabsdirektør i Stabsavdelingen.

  Telefon: 22 24 85 00

 • Bilder av Eivind Heder

  Bildearkiv Kunnskapsdepartementet

  Bilder av ekspedisjonssjef Eivind Heder kan brukes fritt mot kreditering av fotograf.

 • Jobb i Lovavdelingen

  Oversiktsside Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Våre medarbeidere får fra første stund arbeide med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål.

 • Paulsrud-utvalget

  Styre/råd/utvalg Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har 28. mai 2010 oppnevnt et lovutvalg som skal utrede og vurdere bestemmelser om tvang innen psykisk helsevern. Utvalget er et ledd i regjeringens arbeid med å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang. Parallelt med opptrappingsplanen

 • Planjuss

  Listeside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  "Planjuridiske fortolkninger" og "Planavdelingen informerer" var forløpere til Planjuss. Planjuridiske fortolkninger (1998-1999) Planavdelingen informerer

 • Administrativ ledelse

  Listeside Justis- og beredskapsdepartementet

  Departementsråden er øverste faste embetsmann og departementets administrative leder.

 • Aktiviteter og samarbeid

  Oversiktsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  På denne siden finner du pågående og tidligere prosjekter, samarbeid og arrangement vi er involvert i.

 • Tolkningsuttalelser om godtroervervloven

  Listeside regjeringen.no

 • Tolkningsuttalelser om sjøloven

  Listeside regjeringen.no