Tilleggsproposisjon 2014: Svar på budsjettspørsmål

Resultater: