Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 9641-9660 av 9765 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vin- endringer av 753/2002 (3.land)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 21.05.2006
  Celexnr.: 32006R0261 Basis rettsaktnr.: 0753/2002

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2006 av 15. februar 2006 om endring av forordning (EF) nr. 753/2002 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter. ...

 • bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.05.2006
  Celexnr.: 32006L0001 KOM-nr.: KOM(2003)559 Basis rettsaktnr.: 1984/647/EF

  Direktiv 2006/1/EF av 18. januar 2006 om bruk av utleiekjøretøy uten sjåfør til godstransport på veg (kodifisert versjon)...

 • EE-produkter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.05.2006
  Celexnr.: 32005D0747 Basis rettsaktnr.: 2005/747/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/747/EF av 21. oktober 2005 om tillegg til vedlegg til direktiv 2002/95/EF om restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

 • Begrensningsdirektivet - toluen og triklorbenzen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 08.05.2006
  Celexnr.: 32005L0059 KOM-nr.: KOM(2004)320 Basis rettsaktnr.: 2005/59/EF

  Parlaments- og rådsdirektiv 2005/59/EF av 26. oktober 2005 om begrensninger på omsetning og bruk av visse farlige stoffer og produkter - toluen og triklorbenzen...

 • Endring i Vedlegg IIIa i merkeforskriften

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 04.05.2006
  Celexnr.: 32005L0063 Basis rettsaktnr.: 2000/013/EF

  Kommisjonsdirektiv 2005/63/EF av 3. oktober 2005 som korrigerer direktiv 2005/26/EF angående liste over næringsmiddelingredienser eller substanser som er midlertidig fjernet fra Annex IIIa i råds- og parlamentsdirektiv 2000/13/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 03.05.2006
  Celexnr.: 32006D0148

  Kommisjonsvedtak 2006/148/EF av 24. februar 2006 om å innføre forebyggende vaksinering mot høypatogen aviær influensa H5N1 og tilhørende tiltak for flytting i Frankrike...

 • MAP prolongation

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsliv, entreprenørskap og SMB 03.05.2006
  Celexnr.: 32000D0819

  Forlengelse av EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap...

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Næringsmidler 02.05.2006
  Celexnr.: 32005L0076

  Kommisjonsdirektiv 2005/76/EF av 8. november 2005 som endrer rådsdirektivene 90/642/EØF og 86/362/EØF når det gjelder grenseverdier for restmengder av kresoxim - metyl, cyromazin, bifenthrin, metalaksyl og azoxystrobin. ...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 28.04.2006
  Celexnr.: 32006D0227

  Kommisjonsvedtak 2006/227/EF av 17. mars 2006 angående midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Israel...

 • Vet - rånesædstasjoner

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.04.2006
  Celexnr.: 32006D0271

  Kommisjonsvedtak 2006/271/EF av 5. april 2006 om endring av vedtak 2002/613/EF når det gjelder godkjente rånesædstasjoner i Canada...

 • Vet - KSP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.04.2006
  Celexnr.: 32005D0225

  Kommisjonsvedtak 2005/225/EF av 14. mars 2005 om endring av vedtak 2003/526/EF når det gjelder kontrolltiltak mot klassisk svinepest i Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Slovakia...

 • Vet - ASP-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 27.04.2006
  Celexnr.: 32005D0494

  Kommisjonsvedtak 2005/494/EF av 8. juli 2005 om endring av vedtak 2005/363/EF angående dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Sardinia, Italia...

 • Vet - import embryo storfe

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 26.04.2006
  Celexnr.: 32006D0168

  Kommisjonsvedtak 2006/168/EF av 4. januar 2006 om fastsettelse av krav til dyrehelse og veterinærattester ved import til Fellesskapet av storfeembryo og oppheving av vedtak 2005/217/EF...

 • Vet - storfesædimport

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 25.04.2006
  Celexnr.: 32006D0292

  Kommisjonsvedtak 2006/292/EF av 12. april 2006 om endring av vedtak 2004/639/EF når det gjelder Kroatia...

 • Prosess for revidering av IPPC-direktivet...

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 24.04.2006

  Prosess for revidering av IPPC-direktivet...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0154

  Kommisjonsvedtak 2005/154/EF av 18. februar 2005 om endring av vedtak 2003/760/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Fransk Polynesia, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32006D0200

  Kommisjonsvedtak 2006/200/EF av 22. februar 2006 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter til humant konsum fra og når det gjelder USA...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0072

  Kommisjonsvedtak 2005/72/EF av 28. januar 2005 om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Antigua og Barbuda...

 • Vet - import akvakulturprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0070

  Kommisjonsvedtak 2005/70/EF av 25. januar 2005 om endring av vedtak 98/695/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Mexico, når det gjelder utpeking av kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

 • Vet - import fiskeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 18.04.2006
  Celexnr.: 32005D0499

  Kommisjonsvedtak 2005/499/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Bahamas...