Utlysning: Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet utlyser 1,5 millioner kroner til dialogarbeid og andre tiltak på eller tilknyttet tros- og livssynsområdet. Tiltakene skal fremme gjensidig forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, og egne seg til å forebygge radikalisering.

Vis hele utlysningen hos Kulturdepartementet