Ny veileder:

Ditt bidrag kan misbrukes

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet veilederen «Ditt bidrag kan misbrukes». Den skal gjøre publikum oppmerksom på faren for at penger som tilsynelatende samles inn til gode formål, i virkeligheten benyttes til å finansiere terrorisme.

I Norge er det en lang og fin tradisjon for å samle inn penger til organisasjoners og foreningers veldedige arbeid. Det er imidlertid grunn til å tro at penger som har blitt samlet inn i Norge, ved noen anledninger har blitt brukt til å finansiere terrorisme eller grupper som er kjent for å bruke terrorisme som virkemiddel.

«Ditt bidrag kan misbrukes» gir råd om hva man må være bevisst på når man gir penger til innsamlingsaksjoner. Ved for eksempel å bruke sunn fornuft og undersøke formålet til organisasjonen som samler inn penger, kan man være med på å forhindre at det samles inn penger til terrorformål.

Veilederen er en oppfølging av ett av tiltakene i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme, «Felles trygghet – felles ansvar». Den finnes på åtte språk: norsk, engelsk, arabisk, dari, pastho, somalisk, tamilsk og urdu.

  

Last ned veilederen

Last ned veilederen på norsk
Norsk

 

Last ned veilederen på engelsk
Engelsk

Last ned veilederen på arabisk
Arabisk
 

 

Last ned veilederen på dari
Dari

Last ned veilederen på pastho
Pastho
 

 

Last ned veilederen på somalisk
Somalisk

Last ned veilederen på tamilsk
Tamilsk
 

 

Last ned veilederen på urdu
Urdu