Forskningsrapport om høyreekstremisme i Norge

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hva kjennetegner og hvor utbredt er dagens høyreekstremisme i Norge? Dette er blant temaene som utforskes i rapporten «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier».

Rapporten er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i et samarbeid mellom Politihøgskolen, C-REX -  Senter for ekstremismeforskning og Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

– Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag om feltet, og vi vil lese rapporten med stor interesse. Vi håper den vil være et vesentlig bidrag i det videre arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, sier statssekretær Knut Morten Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Om prosjektet

En av erkjennelsene etter terrorhandlingene 22. juli 2011 var at det manglet oppdatert kunnskap om høyreekstremisme i Norge, og at fenomenet hadde endret seg betydelig de siste 10-15 årene. Et av tiltakene for å øke kunnskapsgrunnlaget ble forskningsprosjektet «Høyreekstremisme i Norge: Utviklingstrekk, konspirasjonsteorier og forebyggingsstrategier», som Justis- og beredskapsdepartementet lyste ut i 2015.

Målene med prosjektet var å øke kunnskapen om omfang og utvikling av høyreekstremisme i Norge, å øke kunnskapen om betydningen av konspirasjonsteorier innenfor høyreekstremisme, og å øke kunnskapen om forebyggingsstrategier og tverrsektorielt samarbeid i arbeidet mot høyreekstremisme.

Rapporten består av fire delprosjekter:

  • Utvikling og utbredelse av ­høyreekstremisme i Norge
  • Fra gata til data? Ytre høyres aktivisme på internett og sosiale medier
  • Konspirasjonsteorier i det ytterliggående høyreland-skapet i Norge
  • Politiets virkemidler og rolle i forebygging av høyre­ekstremisme

Les rapporten her