Høynivåkonferanse: Felles innsats mot voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Forebygging av voldelig ekstremisme er en global utfordring. Samtidig starter all god forebygging lokalt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Tirsdag 29. januar møtes europeiske kollegaer i Brussel for å diskutere felles utfordringer, verktøy og virkemidler.

– Forebygging av voldelig ekstremisme er en global utfordring. Samtidig starter all god forebygging lokalt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Tirsdag 29. januar møtes europeiske kollegaer i Brussel for å diskutere felles utfordringer, verktøy og virkemidler.

Faremo vil blant annet ta opp Norges erfaringer på området. –Et tett samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste og ordinært politi er grunnleggende. Norge har gode erfaringer med lokal forebygging ved bruk av bekymringssamtaler og lokalt samarbeid i politiråd, sier justis- og beredskapsministeren. –Vi har også viktige erfaringer fra forebygging av høyreekstremisme, og mange av tiltakene brukes i det ordinære arbeidet for å stanse ekstremisme, sier Faremo.

Faremo møter presse etter sin innledning kl. 1030. Journalister kan akkrediteres ved å sende kontaktinformasjon til Lorenzo.MARCHESE@ext.ec.europa.eu.

Kommisjonen har samlet eksperter med praktisk, operativ erfaring fra arbeid mot voldelig ekstremisme i et såkalt Radicalisation Awareness Network (RAN). Nettverket har flere forslag som skal diskuteres på konferansen:

1 Hva slags rolle skal lokale aktører ha?
2. Hvilken rolle kan etniske minoriteter ha?
3. Hvordan møte ekstremistiske ytringer på Internett?

Mer om konferansen “Empowering local actors to counter violent extremism

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Marit Haugen, tlf 911 02 129.