Lokalt samarbeid mot voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Samarbeid mellom politi og myndigheter på lokalt nivå er nødvendig for å forebygge voldelig ekstremisme, sa Grete Faremo i sitt innlegg på høynivåkonferansen om voldelig ekstremisme i Brussel 29. januar.

Grete Faremo holder innlegg på konferansen. (Foto: The European Union)
Grete Faremo holder innlegg på konferansen. (Foto: The European Union)

– Samarbeid mellom politi og myndigheter på lokalt nivå er nødvendig for å forebygge voldelig ekstremisme, sa Grete Faremo i sitt innlegg på høynivåkonferansen om voldelig ekstremisme i Brussel 29. januar.

Faremo møtte europeiske kolleger for å diskutere felles utfordringer, verktøy og virkemidler i arbeidet med å forebygge voldelig ekstremisme. Hun holdt et av hovedinnleggene.