Nordisk nettverk for forebygging av ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De nordiske landene har signert en samarbeidsavtale for å forebygge ekstremisme.

Mandag 26. januar ble det avholdt et politisk møte i det nordiske nettverket for forebygging av ekstremisme. Tema var styrking av det forebyggende arbeidet og hvordan vi kan samarbeide om kunnskapsutvikling på feltet. Møtet ble avsluttet med signering av en felles nordisk samarbeidsavtale.

Les avtalen

Møtet ble avholdt i Oslo, og det er Norge som har formannskapet i nettverket i 2015.

Partene i det nordiske nettverket mot ekstremisme
Partene underskriver avtalen. Fra venstre den danske ministeren for barn, likestilling, integrasjon og sosiale forhold, Manu Sareen, statssekretær ved det finske innenriksministeriet, Marjo Anttoora, justis- og beredskapsdminister Anders Anundsen og den svenske kultur- og demokratiministeren Alice Bah Kuhnke. (Foto: JD - se flere bilder på Flickr