Plattform åpnet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, Plattform, ble åpnet av statssekretær Ove André Vanebo 9. juni 2016.

Statssekretær Ove Vanebo i ferd med å klippe over båndet under den offisielle åpningen av Plattform. Fra venstre regiondirektør i KS Agder, Jan Inge Tungesvik, styreleder i Stiftelsen Arkivet og stortingsrepresentant Dagrun Eriksen, fylkesordfører i Aust-Agder og styreleder i KS Agder, Tellef Inge Mørland, statssekretær Vanebo, daglig leder i Plattform, Omar Sadiq, politimester i Agder Politidistrikt, Kirsten Lindeberg, og Rose Olsen. leder for forebyggende arbeid mot radikalisering i Agder politidistrikt.
Statssekretær Ove Vanebo i ferd med å klippe over båndet under den offisielle åpningen av Plattform. Fra venstre regiondirektør i KS Agder, Jan Inge Tungesvik, styreleder i Stiftelsen Arkivet og stortingsrepresentant Dagrun Eriksen, fylkesordfører i Aust-Agder og styreleder i KS Agder, Tellef Inge Mørland, statssekretær Vanebo, daglig leder i Plattform, Omar Sadiq, politimester i Agder Politidistrikt, Kirsten Lindeberg, og Rose Olsen. leder for forebyggende arbeid mot radikalisering i Agder politidistrikt. Foto: Politiet i Agder

Plattform er et tverrinstitusjonelt fagmiljø bestående av en interkommunal stilling for de 30 Agder-kommunene, en forsker og en polititbetjent. Disse samlokaliseres ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

Hensikten er å kunne arbeide mer effektivt, styrke, koordinere og utvikle et bærekraftig samarbeid, samt komme opp med ny forskningskunnskap til anvendelse i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

PLATTFORM bygger på de fire pilarene forebygging, forskning, formidling og dokumentasjon. Dette er gjort mulig blant annet på grunnlag av midler tildelt gjennom Justis- og beredskapsdepartemntets tilskuddsordning på dette feltet.