Status for handlingsplanen mot radikalisering

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringens første handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lagt fram i desember 2010. Status nå er at 20 av 30 tiltak i planen er gjennomført, mens 10 er under gjennomføring.

Økt kunnskap om ekstremisme og terrorisme er et viktig satsingsområde. Rapporteringen viser at det pågår mye relevant forskningsarbeid.

 • Det er etablert solide kunnskapsmiljøer blant annet ved Forsvarets Forskningsinstitutt og NUPI.
   
 • Politihøgskolen har fått i oppdrag å gjennomgå forskning om radikalisering og voldelig ekstremisme på internett. Hensikten er å konkretisere utfordringer og muligheter slik at politimetoder kan brukes bedre i forebyggende og avvergende øyemed.
   
 • Internasjonal erfaringsutveksling er viktig. Norge er med som ett av ti land i et europeisk forskningsprosjekt for å finne effektive tiltak som kan forebygge og motvirke høyreekstremisme. Prosjektet finansieres av EU kommisjonen, og gjennomføres i fellesskap av det svenske Justitiedepartementet og Institute for Strategic Dialogue i perioden 2012-2014.

 

Samarbeid mellom politiet og PST

Et tett samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og ordinært politi er grunnleggende. Norge har gode erfaringer med lokal forebygging ved bruk av bekymringssamtaler og lokalt samarbeid i politiråd.  

 • Det er et tett samarbeid mellom PST og ordinært politi. PSTs enheter i politidistriktene holder jevnlig foredrag og møter med lokalt politi, kriminalomsorgen, politiråd og SLT-strukturen, samt årlige samlinger med avgangselevene ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens utdanningssenter for å bevisstgjøre om radikalisering.
   
 • Politirådene bidrar blant annet til styrket samarbeid mellom politi og kommune. Politidirektoratet har startet et oppfølgingsarbeid for å styrke politiets arbeid i politiråd ytterligere. Samarbeidet i politiråd skal evalueres. Regjeringen har blant annet gitt føringer om at rådene skal ta opp forebygging av radikalisering og ekstremisme.
   
 • Det er igangsatt et arbeid med å videreutvikle et undervisningsopplegg om bekymringssamtalen i samarbeid med Politihøgskolen.
   
 • En veileder med informasjon og råd for å unngå terrorfinansiering er lagt ut på nett på syv ulike språk i tillegg til norsk.

Se statusrapport for alle tiltakene (pdf)