Status for tiltak i handlingsplan mot radikalisering

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert juni 2014. Departementet har gjort opp status for tiltakene etter et halvt år.

Statusrapporten er utarbeidet etter innspill fra de ansvarlige departementene samt Politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet. 

Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme