Status for tiltakene i handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Revisjonen av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme ble lansert i juni 2020. Justis- og beredskapsdepartementet har innhentet status for implementeringen av tiltakene, per juni 2021.

Status for implentering av tiltakene i revisjonen av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstemisme per juni 2021 (pdf)