Samarbeid i kampen mot ekstremister

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide med landets politidistrikter for å bekjempe de ekstremistiske islamistiske miljøene i Norge.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal samarbeide med landets politidistrikter for å bekjempe de ekstremistiske islamistiske miljøene i Norge.

På en pressekonferanse torsdag 9. november fortalte lederne for PST og Oslo-politiet, Benedicte Bjørnland og Hans Sverre Sjøvold, hvordan de skal samarbeide om å bekjempe de islamistiske miljøene.

 

Tre spor

Politiet vil følge tre spor i kampen mot ekstremisme: forebygging, avradikalisering og straffeforfølging.

Hovedinnsatsen settes inn i forebygging, der målet er å hindre tilveksten til de ekstremistiske miljøene i samarbeid med lokalt politi, skoler, foreldre, barnevern og moderate trossamfunn.

Avradikaliseringen har som formål å hjelpe personer ut av miljøene. Et av tiltakene her er Exit-programmet, som tidligere ble brukt i innsatsen mot høyreekstreme miljøer.

Det tredje sporet handler om at politiet vil forfølge ekstremister som også begår ordinær kriminalitet, for eksempler trusler og brudd på våpenloven.