Tilskudd til arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Justis- og beredskapsdepartementet lyser ut midler til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

Regjeringen ønsker en bred innsats for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Tilskuddsordningen skal stimulere til kompetanseheving og utvikling av gode systemer og prosjekter lokalt for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til radikalisering og voldelig ekstremisme. Årets pott er på ca 13,6 mill. kroner.

Tilskuddsmottakere skal rapportere blant annet på gjennomføring og måloppnåelse, slik at viktige erfaringer kan deles og komme andre til gode. Erfaringene vil være nyttige for utviklingen av arbeidet på feltet – både på lokalt og nasjonalt plan.

Sekretariatet for konfliktrådene forvalter ordningen på vegne av departementet. Mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadsskjema er tilgjengelig på deres nettsider: https://kriminalitetsforebygging.no/tilskuddsordninger/tilskuddsordning-forebygging-radikalisering-voldelig-ekstremisme-2/

Søknadsfrist er 1. mars 2021.