Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kulturdepartementet fordeler i overkant av 2, 2 millioner kroner til tiltak som skal tilrettelegge for dialog og forebygge radikalisering.

Midlene fordeles til 13 ulike prosjekter innen dialogarbeid på tros- og livssynsområdet og tiltak for å forebygge radikalisering. Tilskuddene går til trossamfunn eller sammenslutninger av tros- og livssynssamfunn, frivillige og ideelle organisasjoner og kommuner.

Bakgrunnen for tildelingene er tiltak nr 15 i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme som går ut på å styrke tros- og livssynsdialogen.

Midlene ble fordelt slik:

 • Areopagos, kirkelige dialogsentra, 350.000 kr
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 70.000 kr
 • Islamsk Råd Norge, 150.000 kr.
 • Primærmedisinsk verksted, Flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling (Kirkens bymisjon), Oslo, 300.000 kr
 • Kirkens bymisjon Østfold, 350 000 kr
 • Madina Institute (Oslo/Akershus), 150 000 kr
 • Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand, 48 000 kr
 • Kirkelig Dialogsenter, Bergen, 350 000 kr
 • Samarbeidsrådet for tro og Livssynssamfunn, Stavanger, 50 000 kr
 • Tromsø kommune, 150 000 kr
 • Drammen kommune, 78 000 kr
 • Hamar kommune, 60 000 kr
 • Sarpsborg kommune, 160 000 kr

Pressemelding fra Kulturdepartementet