Nyttig informasjon om uønskede hendelser på nett

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nettstedet dubestemmer.no har nå lansert nytt innhold om uønskede hendelser i det digitale rom.

Nettstedet dubestemmer.no

Med dette er også tiltak 27 i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme – Øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser på internett – nå ferdigstilt.

Målgruppen for informasjonen på nettstedet er elever, foresatte, lærere og andre profesjonelle voksne, samt skoleeiere og skoleledere.

Oversikt over alt som er nytt på dubestemmer.no