Voldelig ekstremisme på Europarådets agenda

Dette innholdet er mer enn 10 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan kan vi forhindre terror og voldelig ekstremisme? Dette var tema for statssekretær Astri Aas-Hansens innlegg på Europarådets konferanse for justisministre i Wien 20. september.


Astri Aas-Hansen

Hvordan kan vi forhindre terror og voldelig ekstremisme? Dette var tema for statssekretær Astri Aas-Hansens innlegg på Europarådets konferanse for justisministre i Wien 20. september.

Med utgangspunkt i hendelsene 22. juli presenterte Aas-Hansen «Felles trygghet  – felles ansvar», regjeringens handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

I presentasjonen la hun særlig vekt på at voldelig ekstremisme ikke bare kan møtes med strafferettslige tiltak. Det er behov for en bred forebyggende innsats på et tidlig stadium, før ekstremistiske holdninger fører til voldelige handlinger.

Les mer: