Forarbeider

Graverutvalget ble nedsatt for å utrede innføring av etiske retningslinjer for forvaltingen av Statens Petroleumsfond (nåværende Statens pensjonsfond - Utland).

Graverutvalgets rapport: NOU 2003:22 - Forvaltning for fremtiden (pdf - 4 Mb)

 

Regjerningen la frem forslag om etiske retningslinjer i Revidert nasjonalbudsjett 2004.

 

Stortingets tilslutning til de etiske retningslinjene i Budsjett-innst. S. II. (2003-2004).

Til toppen