Tryggere med ny personvernlov

EØS-avtalen har gitt Norge en ny personvernlov. Det betyr nye regler for innsamling og sletting av opplysninger om deg og meg. Kravene er nå de samme i hele Europa. Dette er også en fordel for næringslivet.