Open tilgang til vitskapelege artiklar

Forsking som er finansiert med offentlege midlar, skal vere opent tilgjengeleg for offentlegheita.

I dei nasjonale mål og retningslinjene for open tilgang til vitskaplege artiklar er målet at alle offentleg finansierte artiklar skal vere opent tilgjengelege innan 2024.  

Andre sider om open forsking og open tilgang: