Nasjonal helse- og sykehusplan

Regjeringen legger frem en ny Nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget hvert fjerde år. Meldingen setter retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Det overordnede målet er å skape pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte.

Helseminister Bent Høie

Ny nasjonal helse- og sykehusplan:

Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten

Vi blir flere, vi blir eldre, flere av oss får kroniske sykdommer, og vi forventer mer av helsetjenesten. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helsetjenesten. Den nye nasjonale helse- og sykehusplanen gir retning for hvordan vi møter utfordringene.

kart 19 helsefellesskap

Kortversjon av nasjonal helse- og sykehusplan

Kortversjonen av nasjonal helse- og sykehusplan gir en rask innføring oversikt over tema og konkrete tiltak for hvert tema.