Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene. Vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandling av kompetent personell uansett hvor de bor.

Helseminister Bent Høie

Ny nasjonal helse- og sykehusplan:

Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten

Vi blir flere, vi blir eldre, flere av oss får kroniske sykdommer, og vi forventer mer av helsetjenesten. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helsetjenesten. Den nye nasjonale helse- og sykehusplanen gir retning for hvordan vi møter utfordringene.

kart 19 helsefellesskap

Kortversjon av nasjonal helse- og sykehusplan

Kortversjonen av nasjonal helse- og sykehusplan gir en rask innføring oversikt over tema og konkrete tiltak for hvert tema.

forsideillustrasjon

Meld. St. 7 (2019-2020):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Målet med nasjonal helse- og sykehusplan er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientens stemme skal bli hørt – både i møtet mellom pasient og behandler og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

Til toppen