Nasjonal helse- og sykehusplan

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene. Vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandling av kompetent personell uansett hvor de bor.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Behovet for helsetjenester kommer til å øke i fremtiden. Befolkningsvekst og økt levealder gjør at flere vil trenge hjelp. Samtidig viser prognoser fra SSB at befolkningssammensetningen i kommunene vil endre seg de neste ti-årene. Det gjør at myndighetene må se på hvordan helse- og omsorgstjenesten kan møte disse utfordringene.

Konferanse om Nasjonal helse- og sykehusplan

Høsten 2019 lanseres ny helse- og sykehusplan. Hvis vi skal møte utfordringene i fremtidens helsetjeneste, må vi arbeide på nye måter. Vi må samhandle mer, vi må utnytte kompetanse og teknologi bedre.

Til toppen