Nasjonal helse- og sykehusplan

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Store samfunnsendringer mot 2030 får konsekvenser for helsetjenesten. Nasjonal helse- og sykehusplan skal være grunnlaget for utvikling av sykehusene. Vi trenger både små og store sykehus også i framtiden. De skal ha ulike roller og oppgaver, men kravene til kvalitet skal være de samme. Sykehusene skal arbeide i team slik at pasienten får den beste behandling av kompetent personell uansett hvor de bor.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger frem Nasjonal helse- og omsorgsminister

Pressemelding:

Trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor

20.11.2015: For første gang siden staten overtok sykehusene i 2002 får Stortinget presentert en nasjonal plan for utviklingen av sykehusene. Regjeringen legger til rette for en mer demokratisk forankret nasjonal politikk for utvikling av sykehusene.

Forside kortversjon nasjonal helse- og sykehusplan

Kortversjon:

I korte trekk - Nasjonal helse- og sykehusplan

20.11.2015: En rask innføring i Nasjonal helse- og sykehusplan, med planens hovedbudskap, mål og innhold.

Forsidebilde Nasjonal helse- og sykehusplan

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

20.11.2015: Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.

Film:

Sykehus i team – deler kompetanse

Ved hjelp av videokonferanse kan spesialisten på et større sykehus bidra til å vurdere pasienter som er lagt inn på lokalsykehuset, slik at pasienten får like rask hjelp som om han hadde bodd ved et stort sykehus. Denne filmen er fra Helse Førde, der sykehuset i Nordfjord samarbeider med sykehuset i Førde.