Ekspertutvalgets sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur

I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver. Utvalget har vurdert eksempler på oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner.

Havnen i en typisk norsk kystby

1. desember 2014 la ekspertutvalget fram sluttrapporten Kriterier for god kommunestruktur. 

I sluttrapporten har utvalget sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver. Utvalget har vurdert eksempler på oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner.