Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forhandlinger om fiskerisubsidier i WTO

Det pågår forhandlinger om regelverk som skal regulere ulike former for fiskerisubsidier i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Fiskerisubsidieforhandlinger har pågått i WTO siden tidlig på 2000-tallet. Forhandlingene var særlig aktive fra 2005 til 2011. Det er fornyet engasjement i forhandlingene etter at FN i bærekraftsmål (SDG) 14.6 slo fast at man «innen 2020 skal forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert (UUU) fiske». WTO er det relevante forumet for å forhandle og følge opp dette bærekraftsmålet.

Ifølge FNs ernærings- og landbruksorganisasjon (FAO) er 33 prosent av verdens fiskebestander overutnyttet. Samtidig gir myndighetene i mange land milliarder i subsidier til fiskerisektoren. Dette inkluderer subsidier til kapital- og driftskostnader. Slike subsidier bidrar til overkapasitet og overfiske.

Blant de store fiskerinasjonene finner vi både utviklingsland og industriland. I forhandlingene har det vært viktig å balansere ressurshensyn, miljøhensyn og utviklingshensyn. Et endret regelverk og reduserte fiskerisubsidier vil bidra til å begrense fiskerier som i dag ikke er bærekraftige, og vil gi en viktig miljøgevinst. I tillegg er hensynet til utviklingsland og særlig de minst utviklede land (MUL) sentralt. Fiskerisektoren har en avgjørende rolle for matsikkerheten i mange av disse landene, og er i mange land også en viktig kilde til eksportinntekter. Det betyr at f.eks. støtte til småskalafiske langs kysten og til utvikling av egen fiskerisektor fortsatt bør være mulig så sant fisket utøves på en bærekraftig måte.

Vil sende positivt signal

Fristen innen 2020 som er satt for å forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU), er en av de første fristene blant bærekraftsmålene. Å få enighet i WTO om en fiskerisubsidieavtale vil sende et positivt signal til arbeidet med FNs bærekraftsmål (Agenda 2030). Selv om det fremdeles er mange spørsmål som må løses, regnes fiskeriforhandlingene som den multilaterale forhandlingsprosessen i WTO som for tiden har best utsikter til å komme i mål. En avtale vil derfor også være viktig for WTO som multilateralt forhandlingsforum.

På ministerkonferansen i WTO i desember 2017 ble det vedtatt en ministerbeslutning om å avslutte fiskerisubsidieforhandlingene på WTOs neste ministerkonferanse i 2019. Det er i ettertid blitt klart at neste ministerkonferanse ikke finner sted før i juni 2020. Målsettingen har likevel vært å avslutte fiskerisubsidieforhandlingene i år.

Det er i forhandlingsprosessen lagt frem en rekke forslag og skriftlige innspill fra ulike WTO-medlemmer. I juli i år sluttet medlemmene opp om statusrapporter fra fire såkalte fasilitatorer eller tilretteleggere av drøftelsene medlemmene imellom. Ministerråd Benedicte Fleischer ved Norges WTO/Efta-delegasjon i Genève er en av fasilitatorene og har ansvar for å tilrettelegge UUU-delen av forhandlingene.

Fra i sommer har forhandlingsgruppen stått uten leder, men 8. november overtok Colombias WTO-ambassadør lederskapet. I høst har derfor fasilitatorene hatt en enda viktigere rolle enn før i å lede møter og søke å drive forhandlingsprosessen fremover.

Tatt opp under Our Ocean

Fra norsk side søker vi å skape politisk oppmerksomhet om betydningen av å få en vellykket avslutning av forhandlingene. Fiskerisubsidier løftes derfor frem i ulike sammenhenger. Dette var f.eks. et av temaene som ble fremhevet under Our Ocean 2019-konferansen i Oslo i oktober.

Colombias ambassadør har innledningsvis ønsket svar på hvordan det videre arbeidet bør legges opp både organisatorisk og substansielt. Blant hovedbudskapene fra norsk side er behovet for politisk engasjement og kompromissvilje. Det er krevende å finne løsninger som alle WTOs 164 medlemmer kan slutte seg til.

Samtidig er det sentralt å sørge for at resultatet av forhandlingene leder til reelle reduksjoner i bruken av fiskerisubsidier og bidrar til en mer bærekraftig bruk av ressursene i havet. For å få enighet og oppfylle bærekraftsmålet arbeides det intenst. Norge er blant pådriverne i forhandlingene i WTO og vil videreføre et aktiv engasjement for å bidra til at man finner en løsning så snart som mulig og i tråd med hele forhandlingsmandatet.

 

Til toppen