Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forhandlinger om fiskerisubsidier i WTO

Det pågår forhandlinger om regelverk som skal regulere ulike former for fiskerisubsidier i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Slike forhandlinger har pågått siden tidlig på 2000-tallet. Forhandlingene var aktive fra 2005-2011. Det er nå en fornyet intensitet i fiskerisubsidieforhandlingene etter at FN i  bærekraftsmål 14.6 slo fast at man «innen 2020 skal forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, rapportert og uregulert fiske». WTO er det relevante forumet for å forhandle og følge opp dette bærekraftsmålet.

Ifølge FNs ernærings- og landbruksorganisasjon (FAO) er 33 prosent av verdens fiskebestander overutnyttet.. Samtidig gir myndighetene i mange land subsidier for milliarder til fiskerisektoren. Dette inkluderer subsidier til kapital- og driftskostnader. Dette bidrar blant annet  til overkapasitet og overfiske.

Både utviklingsland og utviklede land er store fiskerinasjoner. Det har vært viktig å balansere både ressurshensyn, miljøhensyn og behovet for fiske og utvikling i forhandlingene. Et endret regelverk og reduserte subsidier vil ha betydning for å redusere fiskerier som i dag ikke er bærekraftige, og vil også gi en viktig miljøgevinst. I tillegg er hensynet til utviklingsland og særlig de minst utviklede land sentralt. Fiskerisektoren har en avgjørende rolle for matsikkerheten i mange av disse landene, og er i mange land også en viktig kilde til eksportinntekter. Det betyr at for eksempel støtte til småskalafiske langs kysten og utvikling av egen fiskerisektor fortsatt skal kunne være mulig så sant fisket utøves på en bærekraftig måte.

Fristen 2020 som er satt for å forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, og avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske, er en av de første fristene blant bærekraftsmålene. Det vil sende et positivt signal for arbeidet med FNs bærekraftsmål (Agenda 2030) dersom man kommer til enighet om en fiskerisubsidieavtale før denne fristen. Fiskeriforhandlingene regnes dessuten som den av forhandlingene i WTO med størst utsikter for å komme i mål. En avtale vil derfor også være viktig for WTO som multinasjonalt forhandlingsforum.

På ministerkonferansen i WTO i desember 2017 ble det vedtatt et arbeidsprogram med mål om å avslutte forhandlingene med en avtale som leverer på bærekraftsmål 14.6 på ministerkonferansen i 2019. Selv om konferansen nå er utsatt til juni 2020, satser man fortsatt på et resultat for fiskerisubsidier før utgangen av 2019.

Det vil bli krevende å finne løsninger som alle WTOs 164 medlemmer kan slutte seg til, og samtidig få til en reell betydning for bruken av fiskerisubsidier. For å nå dette målet arbeides det nå intenst med å presentere nye tekster i forhandlingene. Norge vil fortsette sitt aktive engasjement som en pådriver i forhandlingene.

Til toppen