Faktaark om norsk selfangst

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norsk selfangst er bærekraftig
Norsk selfangst er regulert. Kvotene fastsettes etter råd fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Fangsten har de siste årene vært lavere en de fastsatte kvotene.

Les hele faktaarket om norsk selfangst (pdf)