Miljøvareforhandlingene - tolvte forhandlingsrunde: Enighet om videre innsats

Den tolvte runden i miljøvareforhandlingene fant sted 2.–4. mars 2016 i Genève. Forhandlingsrunden bekreftet at det fortsatt er interesse blant alle deltakerne om å arbeide videre selv om man ikke nådde ambisjonen om å ferdigstille en vareliste før WTOs ministermøte i Nairobi i desember 2015.

Under forhandlingene ble ulike prinsipper for implementering av en fremtidig avtale diskutert, bl.a. lengden på periodene med tollnedtrapping. Diskusjonen er langs de samme linjene som prinsippene man ble enige om i den nylig vedtatte informasjonsteknologiavtalen (ITA), selv om det er nødvendig med flere tekniske diskusjoner og avklaringer.

Neste forhandlingsrunde vil finne sted i uka som begynner 18. april. Planen er at de ulike deltakerne indikerer hvor raskt egne tollreduksjoner kan foretas og fremlegger andre synspunkter på utkastet til vareliste. Et slikt arbeid på teknisk nivå vurderes å være gunstig for å få framdrift i forhandlingene.