TiSA: God fremdrift i forhandlingene

Høsten 2015 har det vært to TiSA-forhandlingsrunder og det har vært en god fremdrift på en rekke forhandlingsområder. Her kan du lese mer om status for forhandlingene og om WTO-utvalgsmøte om TiSA-forhandlingene som fant sted 11. november.

Høstens forhandlingsrunder

Høstens to forhandlingsrunder fant sted 6.-13. oktober 2015 under USAs ledelse, og 29. november- 4.desember under EUs ledelse. Mauritius deltok for første gang på forhandlingsrunden i oktober. Uruguay og Paraguay har bestemt at de ikke lenger ønsker å delta i forhandlingene.

Det har vært forhandlet på en rekke områder i høst og det er stor variasjon i hvor langt forhandlingene har kommet på de ulike områdene. I forhandlingsrunden i juli ble man enige om å intensivere arbeidet med markedsadgangsforhandlinger. Det forventes at det vil settes av tid til dette også i de kommende rundene. Alle forhandlingsparter har levert åpningstilbud.

I oktober ble partene enige om å utarbeide en ambisiøs arbeidsplan for å sikre god fremdrift videre i forhandlingene de neste seks månedene og man er enige om tidspunkter for forhandlingsrundene for de neste 9 månedene. Tiltak for å sikre progresjon er bl.a. målrettet innsats på forhandlingsområder som har kommet langt og økt samarbeid mellom rundene. Det forhandles nå om 16 ulike sektorvedlegg, samt generell avtaletekst, institusjonelle bestemmelser og markedsadgangsforhandlinger. USA introduserte i høst ett nytt forslag på statseide bedrifter og det er enighet om at det ikke skal legges frem flere nye forslag. Neste forhandlingsrunde vil finne sted første uken i februar i Genève under USAs ledelse.

Klikk her for å lese mer om forhandlingsrunden i oktober.

WTO-utvalgsmøte om TiSA-forhandlingene

Onsdag 11. november var statssekretær Morten Høglund vert for et åpent møte med WTO-utvalget om status for forhandlingene om internasjonal avtale for handel med tjenester (TiSA). WTO-utvalget er regjeringens rådgivende utvalg for handelspolitikk. Det inviteres bredt til møtene og nesten 40 deltakere fra ulike organisasjoner deltok. Formålet med møtet var å informere om status i forhandlingene. Etter statssekretærens innledning holdt forhandlingsleder Harald Andreassen en presentasjon om hvordan man kan lese Norges åpningstilbud . Det var en rekke spørsmål fra deltakerne blant annet om offentlige tjenester, kommunalt tjenestetilbud, vilkår for spesifikke næringer, forholdet til andre internasjonale avtaler og utsiktene til multilateralisering. Det ble også påpekt at det er viktig for næringslivet at Norge får en god TiSA-avtale.

Klikk her for å lese mer om WTO-utvalgsmøtet.