God fremdrift i Tisa-forhandlingene

Det var god fremdrift i Tisa-forhandlingene (Trade in Services Agreement) da partene møttes under EUs ledelse 13.-17. april 2015.

Partene fortsatte diskusjoner om handel med finansielle tjenester, telekom, bestemmelser om åpenhet og god forvaltningsskikk, skipsfart og adgang for spesialiserte tjenesteytere på midlertidige oppdrag.

Forhandlingsrundene karakteriseres i økende grad av bilaterale møter og møter i mindre grupper for å komme videre. Dette gjelder spesielt forhandlinger om forbedringer av partenes åpningstilbud for markedsadgang, det vil si partenes bindinger med hensyn til utenlandske tjenesters adgang til deres markeder, og regler på områder og sektorer som ikke ble behandlet i plenum denne runden.

Norge fortsatte arbeidet i mindre grupper med bestemmelser om energirelaterte tjenester, basert på et konseptpapir og et tekstforslag som Norge har lagt frem tidligere sammen med Island.

24 parter som til sammen representerer 51 WTO-medlemmer deltar nå i forhandlingene. Uruguay har deltatt siden februar 2015. Mauritius er det siste landet som har varslet at de ønsker å delta i forhandlingene.

Neste forhandlingsrunde finner sted i juli, da under australsk møteledelse.