Schengen/migrasjon

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er et globalt samarbeidsforum om migrasjonspolitiske spørsmål. Norge deltar også i en rekke regionale komiteer og programmer om migrasjonsspørsmål.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er trolig det nærmeste man kommer et globalt samarbeidsforum om migrasjonspolitiske spørsmål. IOM er en mellomstatlig organisasjon med ca. 100 medlemsland og har permanent observasjonsstatus i FN. 

Regionalt samarbeid – Schengen og andre fora for migrasjonsspørsmål

Her finner du informasjon om blant annet Schengen-samarbeidet, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), IGC (Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies), Nordisk samrådsgruppe på høyt nivå for flyktningspørsmål (NSHF), Dublin-samarbeidet og Eurodac.