Koronasituasjonen og IKT-sikkerhet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter har utarbeidet varsel om koronasituasjonen og IKT-sikkerhet. Varselet vil bli oppdatert fortløpende og ved behov.

Flere forhold knyttet til det digitale domenet kan påvirkes av situasjonen. Generelt oppfordrer NCSC til økt årvåkenhet og bevisstgjøring rundt IKT-sikkerheten, særlig knyttet til midlertidige hjemmekontorløsninger.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet publiserer fortløpende nyheter, varsler og podcastepisoder om sikkerhet relatert til koronasituasjonen.

Les mer på NSMs korona-sider