European Institute of Public Administration - EIPA

Gjennom European Institute of Public Administration (EIPA) kan ansatte i norsk statlig forvaltning få kurs og opplæringstilbud som gir EU/EØS-kompetanse.

Norge ble medlem av EIPA fra 1. januar 2016. Bakgrunnen for dette er å styrke EU/EØS-kompetansen i norsk forvaltning. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og EIPA er sentrale kompetansemiljøer som bygger forvaltningskunnskap og tilbyr opplæring på sine områder. Tilbudene fra DFØ og EIPA gir et bredere tilbud med supplerende opplæring til norsk forvaltning som kan styrke EU/EØS-kompetansen.  

EIPA er et ledende senter for læring og utvikling av offentlig sektor i Europa og har utviklet en bred kompetanse innen "European Decision-Making", "European Policies", "European Public Management", "European Union Law" og "Regional Affairs".

EIPA tilbyr flere ulike kurs og opplæringstilbud både på individuell basis (kurs/seminarer gjennom open-activities i Maastricht og e-læring), skreddersydde opplæringsprogrammer, rådgivning, veiledninger og støtte i bl.a. reformprosesser. I tillegg utvikler også EIPA omfattende oversikter og statistisk sammenlignbart datamateriale fra EU/EØS-området. Kursing og opplæring er i hovedsak rettet inn mot offentlig sektor.