European Institute of Public Administration - EIPA

Gjennom European Institute of Public Administration (EIPA) kan ansatte i norsk statlig forvaltning få kurs og opplæringstilbud som gir EU/EØS-kompetanse.

Norge ble medlem av EIPA fra 1. januar 2016 etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og EIPA undertegnet samarbeidsavtale i november 2015. Bakgrunnen for dette er å styrke EU/EØS-kompetansen i norsk forvaltning. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal forvalte det norske medlemskapet, og formidler kontakten mellom norsk forvaltning og EIPA.

EIPA er et ledende senter for læring og utvikling av offentlig sektor i Europa og har utviklet en bred kompetanse innen "European Decision-Making", "European Policies", "European Public Management", "European Union Law" og "Regional Affairs".

EIPA tilbyr flere ulike kurs og opplæringstilbud både på individuell basis (kurs/seminarer gjennom open-activities i Maastricht og e-læring), skreddersydde opplæringsprogrammer, rådgivning, veiledninger og støtte i bl.a. reformprosesser. I tillegg utvikler også EIPA omfattende oversikter og statistisk sammenlignbart datamateriale fra EU/EØS-området. Kursing og opplæring er i hovedsak rettet inn mot offentlig sektor.