Informasjon fra departementet om reservasjon, fortrinnsrett, endring i tarifforhold, embetsmenn m.m ved virksomhetsoverdragelse

Her vil du finne oppdatert informasjon om reservasjon, fortrinnsrett og endringer i tarifforhold som har betydning for ansatte ved en virksomhetsoverdragelse. Informasjonen er fordelt på tre dokumenter:

Reservasjon, fortrinnsrett og gjeldende frister.

Endringer i tarifforhold.

Særskilt om embetsmenn.

Vi har også lagt ved siste informasjon fra ny arbeidsgiver her. Dette dokumentet er publisert tidligere og ligger også under "Informasjon om medarbeidersamtaler....".

Informasjon fra ny arbeidsgiver.