Kontaktmøte med prestenes organisasjoner 3. februar 2016

Det ble avholdt felles kontaktmøte mellom departementet og Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene 3. februar 2016.

Referat fra de sakene som omhandlet forvaltningsreformen finner du her.