Kontaktmøte med prestenes organisasjoner 28. april 2016

Det ble avholdt kontaktmøte mellom departementet og prestenes organisasjoner 28. april 2016. Kirkerådet var også tilstede på møtet. Referat fra de sakene som omhandler forvaltningsreformen er vedlagt her.

Referat fra sakene om forvaltningsreformen finner du her.