Oppsummering fra møte med tillitsvalgte og hovedverneombud 6. november 2015

Under er lenke til oppsummering fra møtet 6. november 2015 med tillitsvalgte og verneombud ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet om forvaltningsreformen.

Oppsummeringen fra møtet finner du her.