Oppsummering fra møte med tillitsvalgte og verneombud 25. september 2015

Under er lenke til oppsummering fra møtet 25. september 2015 med tillitsvalgte og verneombud ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet om forvaltningsreformen. Det er også lagt ut en lenke til Kirkerådets prosjektplan for 2017, samt en presentasjon av denne på møtet 25. september.

Oppsummeringen fra møtet finner du her.

Kirkerådets prosjektplan for "Prosjekt 2017" finner du her.

Presentasjon av status i prosjektplanen pr. september 2015 finner du her.